Make your own free website on Tripod.com

Marijuana Growers Guide14 september

Innan jag börjar ska jag bara säga att nedanstående text är tagen ur en artikel från det senaste numret av Flashback tidningen, och det är med Flashbacks godkännande som jag publicerar den här. Big up, till Jan Axelsson och alla andra på Flashback!

MARIJUANA

Inomhusodling för nybörjare - kortfattad introduktion

OBS! Odling av marijuana är förbjudet enligt svensk lag. Denna artikel är enbart publicerad ur ett informativt syfte, för att ge läsaren en inblick i den s k "drog- och odlarvälden". Denna guide har tidigare spridits i svenska oldar-kretsa, och finns även utgiven som häfte. Vissa stycken har vi p g a, juridiska skäl blivit tvungna att skriva om, men målsättningen har hela tiden varit att publicera den i ett så oförändrat skick som möjligt.

Att välja frön

Den enskilt viktigaste faktorn för en bra skörd (=stor skörd med hög kvalitet) är plantans gener. Att välja ett bra för är således det billigaste och det mest grundläggande sätt att optimera sin skörd. Man brukar tala om två huvudgrupper när det gäller marijuana, nämligen indica och sativa. Sativans rus kan beskrivas som uppåt, klart och energiskt. Att beskriva indicans rus tycker jag personligen är svårare, men ett försök skulle kunna vara att ruset är tyngre, mer fysiskt och narkotiskt. De senaste 20 åren har det utvecklats hybrider (korsningar) av dessa 2 huvudtyper och mellan olika sorter. Ett av resultaten är att man fått fram mycket potenta sorter väl anpassade för inomhusodling. För den som är nybörjare och som vill odla ett mycket kraftfullt gräs rekommenderas Norhtern Light. Denna planta är kort och kompakt, lätt att clona och har en av det absolut kortaste bmoningstiderna, 7-8 veckor. Denna planta är en ren indica. Dessutom är i genomsnitt en av fyra honor en sk high yielder. Varför dessa egenskaper är viktiga återkommer jag längre fram till i avsnittet om cloning och separat uppdrivningsyta.

Förslag på bra nybörjar fröer:
California Orange Bud: bra, söt och stark inomhusplanta. Blomningstid ca 9 veckor. 50% indica, 50 % sativa.
Haze x Skunk: Kraftfullt rus. Blomningstid ca 9-10 veckor. Mestadels sativa.
Båda dessa två frösorter är väl lämpade för inomhusodling. Båda sorter har en mycket hög kvalitet och kan köpas på postorder från USA eller det förlovade landet Holland. Priset varierar med sort och kvalitet. Mellan 200 och 900 svenska kronor får man ge för en portion frö.

Belysning

Om val av frön är den viktigaste faktorn för en odlare, så är definitivt ljuset det näst viktigaste. Lysrör som är relativt billiga i inköp går utmärkt att använda. En annan fördel är att det inte alstrar så mycket värme. Philips lysrör nr 33 har ett ljusspektrum som kan användas för plantans hela växtcykel. Lysrör kan placeras både ovanför och på sidan om plantan. Ett lämpligt sätt kan vara att låta lysrören hänga i kedjor från taket så att höjden lätt går att reglera. Det förtjänar här att påpekas att det är av yttersta vikt att belysningen monteras på ett stadigt sätt, annars riskeras armaturen att ramla ned och hamna i ett vått område och därmed orsaka livsfara. Om endast en del av ett rum används kan med fördel aluminiumfolie användas för avgränsning. På så sätt koncentreras ljuset till en mindre yta. Sätt den mindre blanda sidan in mot ljuset, då speglar "äter" ljust. Då lysrörens ljusstyrka är begränsad är det viktigt att plantans topp är så nära lysröret som möjligt. Toppen får dock inte komma i kontakt med röret, om så sker brännskadas plantan och tillväxten hämmas. Man bör sträva efter att ha lysröret på ett avstånd mellan 1-5 cm från plantorna. Har ens plantor olika höjd går det ju bra att justera detta genom att stapla upp krukorna med hjälp av förslagsvis böcker eller dylikt. De personer som en gång prövat att odla under en 400 W högtrycksnatriumlampa (HPS) kommer fortsättningsvis aldrig ens fundera på lysrör. Den kvantitativa och kvalitativa effekten slår vanligtvis odlaren med häpnad. En uppgradering värd varje öre. Denna typ av lampa används vanligen av proffsodlare. Den drar mindre energi i förhållande till ljusmängd och man slipper att justera avståndet mellan lampa och planta. Ett problem som kan inträffa med dessa lampor är att odlingsutrymmet, som skall hålla en temperatur mellan 25-31 grader celcius, blir för varmt. Genom att köpa en lampa där den värmealstrande generatorn går att separera så man kan ställa den i ett annat utrymme kommer man en bra bit på väg då det gäller att få ned värmen. Glödlampan som helst ska väljas heter SON-T eller ännu hellre en vid namn SON-T Agro som är speciellt framtagen för växter. En 400 W HPS lampa räcker till ett utrymme på ca 1-2 kvadratmeter. Vid ett utrymme på 1.5 uppnås den optimala ljusstyrkan om 3000 lumen per kvadratfot, (mycket siffror här nu!). Lämpligt avstånd mellan lampa och blomtopp sägs vara 30-45 cm med HPS. Ställs plantan under en HPS från ett lysrörsutrymme skall avståndet vara betydligt längre ett par dagar, annars får växten en ljuschock. Det nyss nämnda gäller också för plantor med låg ålder som inte fodrar lika mycket ljust. Med marijuana som all annan odling gäller det att pröva sig fram! Då ovan beskrivna lampor är värmealstrande är det viktigt att lamporna jordas då de skall placeras i fuktiga utrymmen… Om man använder si av olika odlings utrymmen för uppdrivning resp blomning (skillnad uppdrivning/blomning förklaras senare) kan lysrör med fördel användas vid uppdrivning medan HPS-lampan tar hand om blomningsrummet.

Uteffekt i Lumen:

Fyra fors lysrör 40 W 2 960
MH (Metal Halid) 175w 14 000
MH 400 W 40 000
MH 1000 W 125 000
HPS 100 W 9 500
HPS 400 W 50 000
HPS 1000 W 140 000

Temperatur och ventilation

En temperatur på 25-28 grader celsius är det ideala för marijuana. Underskris gränsen hämmas plantans växthastighet. Överskrids gränsen ökar risken för sjukdomar och parasitangrepp. Blir värmen alldeles för hög orsakas brännskador varpå plantan slutar helt att växa. En termometer som sätts upp i odlingsutrymmet är därför en självklarhet. En god ventilation är viktig dels för att leda bort överskottsvärme, dels för att marijuana utsöndrar ett ämne som är giftigt för den själv, samt att plantorna behöver en ny luft då de förbrukar koldioxid. Nödvändig ventilation kan kanske erhållas genom att en dörr eller ett fönster får stå på glänt. Annars får någon typ av fläkt installeras. En "roterande" bordsfläkt av den typ som brukar användas i solarium är lätt att rikta mot odlingen. Ett annat alternativ, ofta använt för odlingar i garderober, är att använda den typ av fläkt som finns i persondatorers hårddiskar. Hål borras då upp, och en fläkt får utgöra utsug, och den andra får stå för insuget. Insuget placeras lågt, utsuget högt. Ett tredje alternativ kan vara en vanlig takfläkt. Vilket alternativ som passar bäst beror på odlingsutrymmets beskaffenhet. Vid god luftgenomströmning utvecklar dessutom plantan en kraftigare stam. Något som kan vara till fördel när grenarna skall upprätthålla de resintyngda honblommorna. Kalla golv måste isoleras. Om krukan står direkt mot ett kallt golv kommer det att kyla ned jorden och därmed plantans viktiga rotsystem vilket medför en långsammare tillväxt. Långsammare tillväxt resulterar i sämre och mindre skörd. Ett effektivt sätt att isolera golv på är att lägga ut lager med frigolit mellan krukorna och golvet. Frigolit har dessutom den fördelen att det reflekterar det ljus som eventuellt når golvet tillbaka uppåt mot plantan. Annars kan krukorna ställas på ett lågt bord, varupall eller dylikt så att luften kan cirkulera under krukorna och plantan. Frigolit har ju den nackdelen att det inte är speciellt snällt mot moder natur.

Plantering av frön

När vi nu ställt i ordning vår framtida kära lilla plantas hem så är det bara att plantera fröna. Införskaffa ett antal små torvkrukor, (finns att köpa på större delen av de ställen som säljer växter och växtutrustning och är avsedda för ändamålet). Plantera fröet direkt i jord på ett djup som motsvarar förets storlek. Vattna sedan försiktigt, så att fröet inte spolas bort. Ev. Kan det vara en god idé att spreja jorden våt, men detta tar längre tid att utföra. Ställ sedan krukorna på en plats som håller exakt 25 grader celsius. Ej under direkt belysning. Odlare ha berättat att de fått goda resultat när de ställt torvkrukorna ovanpå lysrören. Annars kan elektriska värmemattor köpas billigt. (Också hos växthandlare). När fröet grott (syns när ett litet "skott" skjutit upp ca: 1 cm ovan jord), placeras hela torvkrukan i den slutliga krukan som skall ha en diameter på mins 18c m. På så sätt undviks onödiga omplanteringar vilket alltid är störande för växten. Plantans rötter kommer att växa igenom torvkrukan. Därefter placeras krukan under sin belysning, som till en början inte ska vara alltför kraftig.Växtfaser

Man skiljer mellan två olika faser i plantans liv. Nämligen den vegetativa fasen då plantan växer och utvecklar sin grönska, samt blomningsfasen då honplantans resinfyllda blommor (d v s den slutliga skörden) utvecklas.

Den vegetativa fasen

När skotten placerats i sin slutliga kruka om minst 18 cm i diameter och placerats under ljus 18-24 timmar om dygnet börjar den vegetativa fasen. Då plantan lätt klarar av att tillgodogöra sig ljus 24 timmar om dygnet är detta den primära rekommendationen. De vanligaste felet en nybörjare gör är att ge växterna för mycket eller för lite vatten eller att dom ger plantan en överdos av näringstillskott. Näringstillskott ska behandlas som droger; lagom dos = bra, för mycket = inte alls bra. Dessa tre aspekter; ljus, vatten och näring, är det du ska försöka behärska först och främst. Vad vattningsvattnet ankommer skall detta stå ett par timmar, så att det blir rumstempererat, innan man vattnar. Köldchocker av rotsystemet, som vi har diskuterat förut, är störande för plantan och skall därför naturligtvis undvikas. När man vattnar, vattnar man ordentligt. När jorden är helt genomblöt och vatten rinner ut på krukfatet är det lagom. Därefter låter man jorden torka ut. Detta är viktigt då rötterna behöver syre. När de nedersta bladen börjar sloka har man just gått över tiden för när vattning skulle skett. Ett annat sätt att veta när det är dags att vattna är när krukan känns lätt. Det räcker inte att den känns torr på ytan, ofta finns det vatten längre ned. Men pysslar man om sina växter ordentligt uppstår så småningom en så stark relation att man faktiskt kan känna på sig när växten vill ha vatten. Har odlaren ett öppet och andligt sinne kommer han eller hon inte kunna undgå att märka att det är en urgammal religiös "powerlant" man har växandes i garderoben. Om man så själv vill har man i plantan en storartad lärare och en mäktig vän. Att odla marijuana uppfattar många som en möjlighet att växa som människor. Någon näring skall inte tillsättas medan rotsystemet utvecklas. En tumregel för när rotsystemet är tillräckligt utvecklat är när lövverket växt sig större än krukan i höjd och omfång. Efter ca: två veckor kan en svag dos av näringstillskott tillsättas som efter han ökas i normaldos. 9-9-5 eller 20-20-20 kan vara en lämplig formula. Vad dessa siffror står för får du reda på senare i det avsnitt som handlar om näring. Genom att använda en betydligt större kruka, t ex 25 cm i diameter med plats för 10 liter jord underlättas skötseln. Vattning sker då cirka 1 gång i veckan. Näringstillskottet kan som regel vänta tills blomningen, under förutsättning att plantan sätts i blom tidigt. Tillförseln av näring blir inte lika kritiskt varför risken för övergödning minska. Dessutom upplever jag att plantans blad blir större och friskare när plantan får chansen att utveckla ett rejält rotsystem. När plantan uppnått en längd av 30-40 cm kan den sättas i blom. Denna längd är lämplig när tekniken "sea of green" tillämpas. Odlas ett fåtal plantor på rymlig plats kan man vänta till 8 par ordentliga sidogrenar utvecklas. I denna text utgår vi dock att sea of green används. Plantan sätts i blom genom att ljuset sänks från 24 h till 11-13 timmar. 11 timmar ger något kortare blomningstid. 13 timmar ger något större skörd. En naturlig kompromiss i detta läge är 12 timmar. En timer upplever många som en nyttosak vid odling av marijuana, då regelbundna ljus och mörker perioder är något växter är generellt vana vid. Men vänta lite, innan vi sätter odlingen i blom skall vi ta sticklingar. Detta beskrivs utförligare i en senare del av texten, men innebär i korthet att man aldrig mer behöver köpa frön samt att man kan få skörd så ofta som var 7:e vecka av de finaste exemplaren i sin odling. Inget mer strul med hanar.
Sea of Green

Liknelsen "hav av grönska" känns riktig då man tittar in i sitt lilla odlingsutrymme och möts av en tät, bördig och frisk vegetation. Denna moderna inomhusteknik går ut på att man istället för ett fåtal stora plantor satsar på många små. På så sätt optimeras skörden per kvadratmeter. Genom att sätta plantan i blom tidigt utvecklas inte sidoskotten lika mycket. Dessa upptar vertikalt utrymme. Ställs växterna på ett avstånd 25-30 cm får man plats med 10-15 st per kvadratmeter. Normalt kan blomningen påbörjas då plantan nått en längd om 30 cm. Toppodlingar lyckas prestera så mycket som 800 gram (!!!) färdig skörd per kvadratmeter, men detta förutsätter att man tillsätter koldioxid, något som jag valt att hoppa över i denna guide. När sticklingar tas från en hona som är minst 5 månader gammal, kan dessa sättas i blom så snart de utvecklat sitt rotsystem. Resultatet blir att plantan inte utvecklar några (eller minimalt med) sidogrenar. Den blommande växtens buds kommer att likna cigarrer. Dessa kan ställas mycket tätt. Denna metod är vanlig i Holland och är mycket bra för Sea of Green-metoden.

Utrymmet

För att ta tillvara det dyrbara ljuset målas väggarna vita. Det näst bästa är att klä dom med aluminiumfolie, något som är praktiskt att använda när ett större utrymme ska avgränsas. Kalla golv isoleras som sagt bäst med frigolit.
Sinsemilla

Innebär att endast honblommor tillåts att gå i blom. På så sätt undviker man att honblommorna får frön, vilket medför att fröhyllena istället sväller med växtsaft. Växtsaften innehåller stora mängder THC. Man låter heller inte de THC-svaga han blommorna uppta dyrbar plats i blomningsrummet. Hanblommor kastas normalt.

Att urskilja honom och hanar

Oftast kan könet identifieras innan man satt odlingen i blom. Använd ett förstoringsglas. Den tidiga blomningen upptäcks i klykorna mellan stammen och de därifrån utskjutande grenarna. Hanblommorna ser ut ungefär som ett klöver med en liten stam undertill. Honblommorna manifesterar sig som en liten knopp med en eller två tentakelliknande pistiller. Skulle det inte gå att urskilja könet sätts odlingen i blom. Så fort en hane är igenkänd avlägsnas den. Det är hyggligt lätt att ta sticklingar upp till två veckor efter det att blomningsfasen är initierad. Det är dock viktigt att samtliga hanar är bortplockade innan dessa börjar pollinera.
Cloning

Genom att clona en planta får man en eller flera genetiska kopior av den. En stickling från en hona blir således alltid en hona. Men aclonar samtliga honom och märker sticklingarna så att man vet vem mamman är. När man senare ser vilken hona (mamma) som gav bäst skörd låter man den utgöra grunden för hela sin odling genom att bara använda "hennes" döttrar. Det är lättast att få sticklingar att utveckla rötter om dessa tas innan moderplantan satts i blom. Norhtern Light och Skunk är exempel på lätta sorter. Big Bud är en sort som lär vara svår att clona. Sticklingen tas från nedre tredjedelen av plantan. Skär sticklingen så den blir 5-12 cm lång, använd ett skarpt blad. Snittet görs diagonalt mellan två bladutväxter. Efterhand sticklingarna tas läggs dessa i en skål med fingerljumt vatten, så att dom inte torkar. Nästa steg är att skära bort alla blad utom toppen och möjligtvis ett bladpar (bladen får inte vara för stora). En större mängd blad ökar sticklingens behov av vatten, vilket sticklingen har svårt att klara. S k vattenstress uppstår lätt. Av samma anledning ska sticklingarna ha en begränsad mängd ljus. Därefter doppas sticklingen i ett rotningsmedel. Flytande lär vara bäst. Men jag har hört att vissa odlare istället slickar på snittet, pröva själv och se… Nu är det dags att sätta sticklingen i ett rotningsmedium. Detta kan vara rockwool, vermiculite, torvbrickor eller ev direkt i jord. Rotningsmediumet ska hållas vått. Åtminstone 2 cm av sticklingarna skall vara nedstuckna i rotningsmediumet. Placera sticklingarna i ett miniväxthus, eller annan plats med hög luftfuktighet. Rotningsmediumet och plantan ska hållas på en exakt temperatur på 25 grader celsius, precis som när man drar upp plantan från frö. Om sticklingarna sätts direkt i vatten måste syre tillsättas. En akvariepump kan då komma älv till pass. Under bra förhållanden tar det 1-2 veckor för sticklingen att utveckla rötter. Då är det dags att placera sticklingen i den slutliga krukan.

Jord

Marijuana växer bäst i jord som har ett pH-värde mellan 5.0-8.5. Men ett pH-värde strax under 7.0 är det ideala, d v s varken surt eller basiskt. Många blandar sin egen jord för bästa resultat. Till en nybörjare rekommenderas istället "Konsums såjord" för sättning av frön. När det sedan blir dags att byta till en större kruka (när plantan är lika stor som krukan) används jordsorten "Hasselfors Garden" med mini-leca kulor. Dessa sorter har odlare använt med mycket stor framgång. Den senare finns att köpa i handeln för ca 50 kr för en 50 liters säck.
Överkurs: Jordblandning för fetare buds: 50 liter jord + 16 liter Perlite + 5 koppar Dolomite lime. Perlite medöfr att jorden blir luftigare vilket ger rötterna mer syre. Dolomite lime är kalk som höjer jordens pH-värde.

Näringstillskott

De tre första veckorna behöver ingen näring tillsättas. Den finns redan i jorden. Ett ekologiskt/organiskt/biologiskt gödningsmedel ger bättre kvalité. Tillsätts kemiska näringslösningar får marijuanan vattensmak. En kemisk lösning är också helt fel då en del av marijuana odling är ett försök att rädda planeten från ekologisk katastrof och total förintelse av vår hårt utnyttjade och våldtagna moder jord. Kolla efter KRAV-märket på alla jordförpackningar och andra odlingstillbehör. KRAV-märket är en garanti för att produkten är framställd på ett ekologiskt sätt. Kväve (N), Fosfor (P) och Kalium (K) kallas makronäring då plantan använder stora kvantiteter av dessa. Den sk NPK-koden som alltid finns angiven på näringslösningar, talat om hur mycket det finns av ett makronäring i förhållande till annat. T ex 5-20-5 anger att lösningen innehåller 5 % kväve, 20 % fosfor och 5 % kalium. Kalcium (Ca), Svavel (S) och Magnesium (Mg) behövs i relativt stora mängder. De kallas ofta sekundär näring. Mindre mängder av Järn (Fe), Zink (Zn), Mangan (Mn), Bor (B), Kobolt (Co), Koppar (Cu), Molybden (Mo) och Klor (Cl) behövs också. Dessa ämnen kallas mikronäring. När plantan börjar sin kraftiga växt, vanligtvis inom 2 veckor, ökar behovet av kväve. Detta för att bygga aminosyror, ämnet som protein skapas av. NPK-formula som 9-9-5 brukar användas. Under blomningsfasen minskar behovet av kväve medan behovet av fosfor ökar. NPK-formula som 3-10-4, 5-20-5 eller 4-30-12 brukar användas. Odlare som använder samma näringstillskott under hela växtcykeln använder NPK-formulan 20-20-20 eller liknande. Tre veckor före skörd ges den sista näringstillförseln. Om du väntar längre med uppehåll är det risk att marijuanan tar smak av lösningen = inte gott.

OBS! Varning!
Om du tillsätter för stor dos näring dör plantan. Skulle övergödning inträffa, ett tecken på detta är att bladen blir liksom brända på kanterna, genomvattnas krukan och jorden ett flertal gånger.

Blomningsfasen

När plantan blivit ca 30 cm kan den sättas i blom Belysningen sänks till 12 timmar per dygn i enlighet med vår tidigare kompromiss (se avsnittet; "Den vegetativa fasen"). De tre första veckorna är det extra viktigt att inget ljus träffar plantorna under mörkerperioden. Det är bra om ljus och mörker perioderna hålls åtskilda och konstanta. En timer är som sagt en bra investering. Anledningen till att marijuanan går i blom när ljuset sänks är att den tror att det börjar bli vinter. Då måste den börja producera frön som kan spridas innan plantan dör, då den är en ettårig ört. När 50-80 % av de vita honblommorna ändrat färg till brun, orange eller rött är det dags för skörd. Många väljer att skörda vid 50 % då ett klarare rus erhålls. Klarar man av att vänta till 80 % har ändrar färg blir belöningen maximal THC-halt.
OBS!
Jorden ska vara torr när plantan skördas.

Torkning

Häng plantan upp och ned i ett mörkt, 18 gradigt utrymme med en viss luftfuktighet. Genom att torka plantan långsamt erhålls en mild och fin smak. Om ett antal plantor hängs tätt i en mindre garderob erhålls en lagom luftfuktighet av sig självt. Kontrollera dock att inte mögel uppstår.

Förvaring

Förvara marijuanan mörkt, torrt och kallt så håller den i flera år. Den skall dock inte packas för hårt. Det här är i stort sett dom enda råden som finns på detta område…

Separat uppdrivningsområde

Genom att ha två olika odlingsutrymmen, ett för den vegetativa fasen och ett för blomningsfasen är det möjligt att få en ny skörd var 7-12 vecka. Om man väljer sorten Northern Light, som har som sagt den absolut kortaste blomningstiden, kan man skörda fina buds var 7 eller t o m var 6 vecka.

Ohyra

Ta för vana att inspektera växterna regelbundet. Kontrollera även undersidan av bladen. Skulle du upptäcka spindelvävsliknande trådar på blad eller mellan grenar, s k spinn, sprutas plantan upprepade gånger med såpvatten. Spinn är smittsamt varför övriga plantor ska inspekteras noga. Vad beträffar bladlöss och övriga parasiter, pröva i första hand med såpvatten behandling även där. Fungerar inte detta är det bara att traska ner till din lokala växthusaffär, där du säkert kan hitta ett brett sortiment av bekämpningsmedel. För bananflugor finns speciella blommpinnar med flugfällor som är giftfria.
OBS!
Bekämpningsmedel är skadliga för djur och natur, och om din planta tar skada av kemikalierna kan dom sedan överföras till dig…

Problem

Som jag tidigare påpekat är det fortfarande olagligt att odla Cannabis i Sverige. Om du trots detta skulle ge dig i kast med ett dylikt äventyr vill jag att du beaktar ett par saker. Det finns några huvudorsaker till att en odling blir avslöjad. Det kan vara svårt för den entusiastiske odlaren att låta bli att skryta om sitt fina resultat. "Skvaller på byn" är troligtvis den vanligaste orsaken till att odlare åker fast. Marijuana luktar ganska starkt. För att reducera oönskade dofter rekommenderas att du skaffar en s k jonisator. Luktpartiklar lär nämligen färdas genom luften på positivt laddade joner. En jonisator sprider negativa joner och rättar på så sätt till problemet.

Avslutningsvis

Vissa av odlingstipsen är ganska så detaljerade. Det går att odla under mindre noggranna förhållanden. Marijuana växer trots allt som ett ogräs. När du väl behärska den i denna guide beskrivna modellen för odling är det dags att köpa en bok i ämnet. En bok som rekommenderas starkt är "Marijuana Growers Guide" skriven av Mel Frank, eller "Marijuana Growers Insiders Guide", för den renodlade inomhusodlaren, även den skriven av Mel Frank. Båda två är verkliga klassiker i ämnet, och har sålt i över 800 000 exemplar vardera.

HEM

lrimport2000@yahoo.com